Share

https://www.online-toolz.com/tools/html-validator.php

Facebook Share Twitter Share

HTML валидатор

Валидира HTML фрагменти за добре оформени


HTML
Резултат от валидирането

More advanced validator: http://validator.w3.org

В контекста на уеб документите терминът HTML validator технически се отнася до валидирането с помощта на DTDs от SGML инструменти. Въпреки това, честото (нетехническо) използване на термина се отнася до проверката на HTML документ за различни проблеми с помощта на някакъв тип компютъризиран checker, а не непременно чрез използване на DTD с SGML инструменти. Освен това терминът HTML validation за HTML 5 не може да означава валидиране с помощта на DTD, защото HTML 5 не използва DTD.

Source: Wikipedia
AKA:

html checker,w3c validatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.