Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

Функции за бягство и кодиране на JavaScript

Бягство от JavaScript

Бягство и кодиране на низ

Входен низ

Кодиран низ с помощта на JS функции
escape
encodeURI
encodeURIComponent

Избягване на JavaScript

Unescape / Decode a string

Кодиран низ

Декодиран низ с помощта на JS функции
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

Функцията за бягство () кодира низ. тя прави низ преносим, така че може да се предава през всяка мрежа на всеки компютър, който поддържа ASCII символи.Функцията escape () кодира специални знаци, с изключение на: * @ - _ +. /Функцията EncodeURI () се използва за кодиране на URI. Тази функция кодира специални знаци, с изключение на:,/? : @ & = + $ # (Използвайте EncodeuricComponent (), за да кодирате тези знаци) .Функцията EncodeuricComponent () кодира URI компонент.Тази функция кодира специални символи. В допълнение, той кодира следните знаци:,/? : @ & = + $ #

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js енкодеюрикомпонент, EncodeURI, unescape онлайн, javaScript кодиране, javaScript декодиране, javaScript HTML кодиране