Share

https://www.online-toolz.com/tools/json-minify.php

Facebook Share Twitter Share

JSON миниатюри

Миниатюрни и компактни JSON струни, които да се използват в CURL или други цели

AKA:

JSON minify, compact or compress

Йон


JSON миниатюри


JSON (акроним за JavaScript Object Notation произнесено /ˈdʒeɪsən/) е лек текстов отворен стандарт, предназначен за човекочитаем обмен на данни. Той произлиза от езика за програмиране JavaScript за представяне на прости структури на данни и асоциативни масиви, наречени обекти. Въпреки връзката си с JavaScript, той е независим от езика, с анализи за повечето езици за програмиране.Форматът JSON първоначално е специфициран от Дъглас Крокфорд и е описан в RFC 4627. Официалният тип интернет медий за JSON е приложение/json. Разширението на файловото име JSON е.json.Форматът JSON често се използва за сериализиране и предаване на структурирани данни чрез мрежова връзка.

Source: Wikipedia

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.