Share

https://www.online-toolz.com/tools/online-translator-free.php

Facebook Share Twitter Share

Support us on Patreon to build Online Toolz 2.0

More in the following Patreon link: patreon.com/OnlineToolz

Online Toolz 2.0

  • No Ads
  • More improvment
  • AI Tools

Together we could make Online-Toolz the one-stop-shop for online productivity 🚀 🙂

Онлайн преводач

The Online Translator is a free tool that allows users to easily translate text from one language to another.

The tool supports 30+ language and is designed to be user-friendly and easy to use, making it accessible to people of all language backgrounds.

How to use it

  • Put your text in the text field below
  • Choose your desired language which you want to translate to
  • Click Translate

Note : Max 300 words (~2000 characters). For long text it could take up to 3 mins

Вашият текст
Translate to

Преведени текстове


More about the tool

Онлайн инструмент за преводач, който поддържа над 50 езика, е ценен ресурс за всеки, който трябва да комуникира с хора, които говорят на различни езици. Една от ключовите характеристики на онлайн инструмента за преводач е способността му автоматично да открива езика на текста. Това означава, че потребителите не трябва ръчно да избират езика на текста, който искат да преведат. Вместо това инструментът използва алгоритми, за да анализира текста и да определи езика, на който е написан. Това прави процеса на превод по-ефективен и премахва необходимостта потребителите да имат предварително познаване на езика, който искат да преведат. Онлайн инструментът за преводач поддържа широк спектър от езици като английски, китайски, испански, френски, арабски, немски, италиански, португалски, японски, корейски и много другиAKA:

online translation, translate to english, free translation online