Share

https://www.online-toolz.com/tools/php-url-encoder-decoder.php

Facebook Share Twitter Share

URL енкод / декодиране


URL кодиране

URL Encode или Decode string с помощта на PHP функции

УРЛ

Кодиране на URL

URL дешифриране

Decodes url using PHP urldecode function

УРЛ

Декодиране на URL


Процентното кодиране, известно също като URL кодиране, е механизъм за кодиране на информация в единния идентификатор на ресурса (URI) при определени обстоятелства. Въпреки че е известно като URL кодиране, всъщност се използва по-общо в основния Uniform Resource Identifier (URI) набор, който включва както Uniform Resource Locator (URL) и Uniform Resource Name (URN). Като такъв той се използва и при подготовката на данни от типа "application/x-www-form-urlencoded" медия, както често се използва при подаването на данни от HTML формуляри в HTTP заявки.

Source: Wikipedia
AKA:

URLEncode, URLDecode, encode urlAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.