Share

https://www.online-toolz.com/tools/regex-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

RegEx Online Tester за PHP и PERL

Използвайте този инструмент, за да тествате моделите на RegEx в TextNote:Тази страница използва PHP Perl Compatible Regular Expressions functionsReference:http://www.pcre.org/pcre.txt


RegEx модел

Текстът
Result


В изчисленията редовен израз, известен също като regex или regexp, осигурява кратко и гъвкаво средство за съвпадение на текстови струни, като например определени символи, думи или модели на символи. Редовен израз е написан на официален език, който може да бъде интерпретиран от редовен процесор на изрази, програма, която или служи като генератор на анализи или изследва текста и идентифицира частите, които съответстват на предоставената спецификация.Редовни изрази се използват от много текстови редактори, помощни програми и езици за програмиране, за да търсят и манипулират текста въз основа на модели. Някои от тези езици, включително Perl, Ruby, Awk и Tcl, са напълно интегрирани редовни изрази в синтаксиса на самия ядрен език. Други като C++,.NET, Java, Python и вместо това предоставят достъп до редовни изрази само чрез библиотеки.

Source: Wikipedia
AKA:

Tester , Editor , Validator , RegExp , Regular Expression , Evaluator , Parser, regular expression tester, regex online, regex checker, regex live, javascript regex test, regex pattern onlineAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.