Share

https://www.online-toolz.com/tools/sha1-generator.php

Facebook Share Twitter Share

SHA1 генератор

Този SHA1 генератор инструмент генерира SHA1 хаш от всеки даден текст

Въведете текст

Създаване на SHA1 String


В момента в криптографията SHA-1 е криптографска хаш функция, разработена от Агенцията за национална сигурност и публикувана от NIST като федерален стандарт за обработка на информация на САЩ. SHA означава Secure Hash Алгоритъм. Трите SHA алгоритми са структурирани по различен начин и се различават като SHA-0, SHA-1, и SHA-2. SHA-1 е най-широко използваната от съществуващите SHA хаш функции, но коригира грешка в оригиналната SHA хаш спецификация, която доведе до значителни слабости. Алгоритъмът SHA-0 не е приет от много приложения. SHA-2 на другата ръка значително се различава от SHA-1 хаш функция. SHA-1 е най-широко използваният от съществуващите SHA хаш функции, и се използва в няколко широко използвани приложения за сигурност и протоколи. През 2005 г. са идентифицирани слабости в SHA-1, а именно, че може да съществува математическа слабост, показваща, че силен хашър ще бъде подобен.

Source: Wikipedia
AKA:

Hash , SHA , Signature , Checksum , generatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.