Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Декодиране и енкодиране

Използвайте този инструмент, за да декодирате Base64 в текст или да кодирате ascii символи в base 64 онлайн. base64 инструментът за декодиране може да се използва и за шифроване на текст в Base64 формат, който може да бъде декодиран по-късно на същата страница.


Base64 Декодиране

База 64 Стринг

Декодиран текст

Base64 Encode

Въведете текст

Кодиране на Base64 текст

More about Base64

Base64 кодиране схеми често се използват, когато бинарни данни трябва да бъдат кодирани или декодирани. Допълнително съхранение и предаване на получените данни чрез медии, предназначени да се справят с текстови данни ще бъдат необходими.

AKA:

bas64 decode, base 64 decode, base64 decoder, base64 data, convert ascii string into base64 binary code translator, binary to text, convert binary, text into binary

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.