Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Декодиране и кодиране


Използвайте този инструмент за Base64 Decode и кодиране на текстови низове онлайн, такъв инструмент може да се използва и за криптиране на текст във формат Base64, който може да бъде декриптиран по-късно на същата страница

База64 декодиране

База64 низ

Декодиран текст

Base64 Encode

Въвеждане на текст

Кодиран текст на база64

AKA:

кодиране, декодиране, криптиране, декриптор, хеш, генератор, конвертор, онлайн base64, обикновен текст, MIME, база 64, radix-64, низ