Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Превключване на бинарни конверсии

Този инструмент преобразува от текст в двоичен и vise-versa

Текстът на бинарната

Въведете текст

Бинарни изходи

Бинарни текстове

Converts from Binary to Text

Бинарни входове

Изходящ текст


Бинарната номерна система, или база-2 номерна система, представлява числови стойности, използвайки два символа, 0 и 1.По-специално, обичайната база-2 система е позиционна нотация с радикс от 2.Поради нейното директно прилагане в цифровите електронни схеми, използващи логически порти, бинарната система се използва вътрешно от всички съвременни компютри.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, text2binary, string, base-2, binary to ascii,binary to english, translate binary to text, words to binaryAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.