Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Преобразуване на текст в двоичен

Този инструмент преобразува от текст в двоичен и обратно

Текст към двоичен

Въвеждане на текст

Двоичен изход

Двоичен към текст

Converts from Binary to Text

Двоичен вход

Изходен текст


Двоичната бройна система, или базово-2 бройна система, представлява цифрови стойности, използващи два символа, 0 и 1. По-конкретно, обичайната система base-2 е позиционна нотация с радикс 2. Благодарение на ясното си внедряване в цифровите електронни схеми, използващи логически порти, двоичната система се използва вътрешно от всички съвременни компютри.

Source: Wikipedia
AKA:

двоичен преводач, text2binary, низ, база-2, двоичен към ascii, двоичен на английски, превод двоичен на текст, думи в двоичен