Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Шифроване и дешифриране на текст онлайн

Защитете текста си чрез шифроване и декриптиране на даден текст с ключ, който никой не знае

Шифроване

Текст за шифроване

Криптиран текст


Дешифриране

Криптиран текст

Дешифриран текст


В криптографията криптирането е процесът на трансформиране на информацията (наричан обикновен текст) с помощта на алгоритъм (наречен шифър), за да стане нечетлив за никого, освен за тези, които притежават специални знания, обикновено наричани ключ. Резултатът от процеса е криптирана информация (в криптографията, наричана ciphertext). В много контексти думата криптиране също имплицитно се отнася до обратния процес, декриптиране (напр. „софтуер за криптиране“ обикновено също може да извърши декриптиране), за да направи криптираната информация четлива отново (т.е. да я направи некриптирана).

Source: Wikipedia
AKA:

Шифър, криптиране, декриптиране, криптиране, декриптиране, защита, чувствителни, кодиране, декодиране, ключ, защитен, текст, ufd2, сол, хеш, AES, rijndael256, blowfish...