Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-html-entities-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Конвертиране на специални символи към HTML единици

Избяга/Преобразува специални символи в текст в HTML обекти Пример: Том и „Джери“ в Том & усилвател & quotjerry"

Текст

HTML субекти

HTML Entities to Text Converter

Converts from HTML Entities (Escaped Characters) to Original Text

Example : Tom &ampamp &ampquotJerry&ampquot to Tom & "Jerry"

HTML субекти

Текст
AKA:

Текст, HTML, обекти, конвертор, кодиране, символи, бягство, декодиране, unescape, htmlspecialchars, htmlentities декодиране