Share

https://www.online-toolz.com/tools/unicode-html-entities-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Unicode към HTML единици конвертор

Преобразува от Unicode в HTML Обекти Пример:

Уникод текст

HTML субекти

Unicode Entities to Text Converter

Converts from HTML Entities to Unicode Text

Example : عربى to عربى

Note :HTML Entites are in decimal numbers

HTML субекти

Уникод текст
AKA:

Текст, HTML, обекти, конвертор, кодиране, символи, бягство, декодиране, unescape, Unicode, utf8, ASCII