Share

https://www.online-toolz.com/tools/word-cloud-generator.php

Facebook Share Twitter Share

Редактиране на Word Cloud Generator, Creator, Maker Tool

Създаване на хубави думи облак чрез поставяне на вашия текст по-долу, думите трябва да бъдат разделени от пространства

Tag Cloud


Вашият текст
Current size: 0 KB
Remove Stopwords ?


Таг облак е визуално представяне на текстови данни, обикновено използвани за изобразяване на метаданни за ключови думи (тагове) на уеб сайтове, или за визуализиране на свободен текст. Тагове обикновено са единични думи, а значението на всеки етикет се показва с размер на шрифта или цвят.[2] Този формат е полезен за бързо възприемане на най-известните термини и за намиране на термин по азбучен път, за да се определи неговата относителна значимост.

Source: Wikipedia
AKA:

Tag, Tag cloud, word clouds, word, wordle, word map, word art, create word cloud, wordle, word art, make a word map

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.