Share

https://www.online-toolz.com/tools/xml-validator.php

Facebook Share Twitter Share

XML валидатор онлайн

XML Validator Online Tool. валидира XML фрагменти и тестове за добре оформени


XML
Резултат от валидиранетоXML валидирането е процесът на проверка на документ, написан в XML (eXtensible Markup Language), за да се потвърди, че той е както "добре оформен", така и "валиден", тъй като следва определена структура. "добре оформен" документ следва основните синтактични правила на XML, които са едни и същи за всички XML документи. Валиден документ също така зачита правилата, диктувани от определена DTD или XML схема, в зависимост от конкретните приложения за тези конкретни.

Source: Wikipedia
AKA:

XML Checker, XML Validate, xml dtd validator

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.