Share

https://www.online-toolz.com/tools/xpath-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

Онлайн тестване на XPATH

Този инструмент XPATH Tester ви позволява да изпълнявате заявки XPATH срещу XML фрагменти.


XPATH искане

XML
Result


XPath, XML Path Language, е език за заявка за избор на възли от XML документ. В допълнение, XPath може да се използва за изчисляване на стойности (например, струни, числа или булеви стойности) от съдържанието на XML документ. XPath е дефиниран от World Wide Web Consortium (W3C).XPath езикът се основава на дърво представяне на XML документ, и предоставя възможност за навигация около дървото, избирайки възли по различни критерии.В популярната употреба (въпреки че не в официалната спецификация), XPath израз често се нарича просто XPath.

Source: Wikipedia
AKA:

XML , xpath , tester , evaluator , parser , editor , query , extractor , compiler , checker , w3cAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.