Share

https://www.online-toolz.com/tools/css-compressor.php

Facebook Share Twitter Share

Miniatura de CSS

Simple CSS Minifier que comprimeix el codi CSS per a l'optimització del rendiment

CSS original
Current size: 0 KB

Compressió CSS
New size: 0 KB - decreased 0 %


Cascading Style Sheets (CSS) és un llenguatge de fulls d'estils utilitzat per descriure la semàntica de presentació (l'aspecte i la formatació) d'un document escrit en un llenguatge de marcatge.La seva aplicació més comuna és estilitzar pàgines web escrites en HTML i XHTML, però el llenguatge també es pot aplicar a qualsevol tipus de document XML, incloent XML, SVG i XUL.

Source: Wikipedia
AKA:

CSS compressor , optimizer, reducer, minimize css, css minifier


Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.