Share

https://www.online-toolz.com/tools/html-validator.php

Facebook Share Twitter Share

Validador HTML

Valida els fragments d'HTML per a una bona formació


El HTML
Resultats de la validació

More advanced validator: http://validator.w3.org

En el context dels documents web, el terme validador HTML es refereix tècnicament a la validació utilitzant DTDs per eines SGML. No obstant això, l'ús comú (no tècnic) del terme es refereix a la verificació d'un document HTML per a diversos problemes utilitzant algun tipus de verificador informatitzat, i no necessàriament mitjançant l'ús d'un DTD amb eines SGML. A més, el terme validació HTML per a HTML 5 no pot significar validació utilitzant un DTD perquè HTML 5 no utilitza un DTD.

Source: Wikipedia
AKA:

html checker,w3c validatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.