Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

Funcions d'escapament i codificació de JavaScript

Escapada de JavaScript

Escape i encodeix una cadena

Introducció a String

Codificació de la cadena utilitzant les funcions JS
escape
encodeURI
encodeURIComponent

Descarregar Unescape

Unescape / Decode a string

Codificació de string

Decodificació de la cadena utilitzant les funcions JS
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

La funció escape() codifica caràcters especials, amb l'excepció de: * @ - _ +. /La funció encodeURI() s'utilitza per codificar un URI. Aquesta funció codifica caràcters especials, excepte:, /? : @ & = + $ # (Use encodeURIComponent() per codificar aquests caràcters).La funció encodeURIComponent() codifica un component URI. Aquesta funció codifica caràcters especials.

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, encodeURI, unescape online, javascript encode, javascript decode, javascript html encode

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.