Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

Funcions d'escapament i codificació de JavaScript

Escapar JavaScript

Escapar i codificar una cadena

Cadena d'entrada

Cadena codificada mitjançant funcions JS
escape
encodeURI
encodeURIComponent

JavaScript Unescape

Unescape / Decode a string

Cadena codificada

Cadena descodificada mitjançant funcions JS
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

La funció escape () codifica una cadena. fa que una cadena sigui portàtil, de manera que es pot transmetre a través de qualsevol xarxa a qualsevol ordinador que suporti caràcters ASCII.La funció escape () codifica caràcters especials, amb l'excepció de: * @ - _ +. /La funció encodeURI () s'utilitza per codificar un URI. Aquesta funció codifica caràcters especials, excepte:,/? : @ & = + $ # (Utilitzeu encodeUriComponent () per codificar aquests caràcters) .La funció encodeUriComponent () codifica un component URI. Aquesta funció codifica caràcters especials. A més, codifica els següents caràcters:,/? : @ & = + $ #

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

JS encodeuricomponent, EncodeUri, unescape en línia, codificar javascript, descodificar javascript, codi html javascript