Share

https://www.online-toolz.com/tools/json-minify.php

Facebook Share Twitter Share

JSON Minificació

Minifiquen i compacten les cadenes JSON per utilitzar-les en CURL o altres propòsits

AKA:

JSON minify, compact or compress

JSON


JSON Minificació


JSON (un acrònim per JavaScript Object Notation pronunciat /ˈdʒeɪsən/) és un estàndard obert basat en text lleuger dissenyat per a intercanvi de dades llegibles per a l'home. Es deriva del llenguatge de programació JavaScript per representar estructures de dades simples i matèries associatives, anomenades objectes. Malgrat la seva relació amb JavaScript, és independent del llenguatge, amb parsers disponibles per a la majoria de llenguatges de programació.El format JSON va ser especificat originalment per Douglas Crockford, i es descriu en RFC 4627. El tipus oficial de mitjans d'Internet per a JSON és l'aplicació/json. L'extensió del nom del fitxer JSON és.json.El format JSON s'utilitza sovint per serialitzar i transmetre dades estructurades a través d'una connexió de xarxa.

Source: Wikipedia

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.