Share

https://www.online-toolz.com/tools/password-generator.php

Facebook Share Twitter Share

Generador de contrasenyes en línia

Aquesta eina genera contrasenyes aleatòries per a vostè

Longitud de la contrasenya (Max 30)
Password Strength: Weak Strong

Generated Password:


Un generador de contrasenyes aleatòries és un programa de programari o dispositiu de maquinari que pren la entrada d'un generador de números aleatoris o pseudo aleatoris i genera automàticament una contrasenya. Les contrasenyes aleatòries es poden generar manualment, utilitzant fonts simples d'atzar, com ara dígits o monedes, o es poden generar utilitzant un ordinador.Encara que hi ha molts exemples de programes de generador de contrasenyes "a l'atzar" disponibles a Internet, generar l'atzar pot ser complicat i molts programes no generen caràcters aleatoris d'una manera que asseguri una seguretat forta. Una recomanació comuna és utilitzar eines de seguretat de codi obert on sigui possible, ja que permeten comprovar de forma independent la qualitat dels mètodes utilitzats.

Source: Wikipedia
AKA:

pass, pass gen, password creator, random password generator, random hash, pw, create password, random string generator, random character generatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.