Share

https://www.online-toolz.com/tools/php-url-encoder-decoder.php

Facebook Share Twitter Share

URL Encode / Decodificació


Codificació URL

URL Encode o Decode string utilitzant les funcions de PHP

La URL

Codificació URL

Decodificació URL

Decodes url using PHP urldecode function

La URL

Decodificació URL


La codificació percentual, també coneguda com a codificació URL, és un mecanisme per codificar informació en un Identificador de Recurs Uniforme (URI) sota certes circumstàncies. Encara que es coneix com a codificació URL, en realitat s'utilitza més generalment dins del conjunt principal d'Uniform Resource Identifier (URI), que inclou tant Uniform Resource Locator (URL) com Uniform Resource Name (URN). Com a tal, també s'utilitza en la preparació de dades del tipus de mitjà "application/x-www-form-urlencoded", com s'utilitza sovint en la presentació de dades de formularis HTML en sol·licituds HTTP.

Source: Wikipedia
AKA:

URLEncode, URLDecode, encode urlAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.