Share

https://www.online-toolz.com/tools/string-functions.php

Facebook Share Twitter Share

Funcions de cadena

Aquesta eina inclou funcions de manipulació de cadenes php com: Longitud de la cadena, inversió, recompte de paraules, recompte de caràcters, divisió, Mostra caràcters ocults, majúscules i majúscules

Què vols fer amb el teu String?

String Length

Cadena d'entrada

longitud de la cadena

String To Lower Case

Cadena d'entrada

Cadena de minúscules

String To Upper Case

Input String

Upper-case String

Reverse String

Input String

Reversed String

Word Count

Input String

Number of Words

Show Hidden Characters

Reference : http://en.wikipedia.org/wiki/Control_character

Input String

Hidden Characters are shown as [X] where X is the corresponding character number or description

Split String

Input String
Split Character (Example: , or space)

String after splitting

Character Count

Input text

Number of chars
AKA:

Funcions de text, paraules