Share

https://www.online-toolz.com/tools/word-cloud-generator.php

Facebook Share Twitter Share

Generador de núvols Word Creator Maker Tool

Generar bones paraules núvol introduint el seu text a continuació, les paraules han de ser separades per espais

Tag Cloud


El teu text
Current size: 0 KB
Remove Stopwords ?


Un núvol d'etiquetes (word cloud, o llista ponderada en disseny visual) és una representació visual de dades de text, normalment utilitzada per representar metadades de paraules clau (tags) en llocs web, o per visualitzar text de forma gratuïta. etiquetes són normalment paraules individuals, i la importància de cada etiqueta es mostra amb la mida de la font o el color.[2] Aquest format és útil per percebre ràpidament els termes més prominents i per localitzar un terme alfabèticament per determinar la seva prominència relativa.

Source: Wikipedia
AKA:

Tag, Tag cloud, word clouds, word, wordle, word map, word art, create word cloud, wordle, word art, make a word map

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.