Share

https://www.online-toolz.com/tools/xml-validator.php

Facebook Share Twitter Share

XML Validator en línia

XML Validator Online Tool: Valida els fragments XML i les proves per a la correcta configuració


El XML
Resultats de la validacióLa validació XML és el procés de comprovar un document escrit en XML (Extensible Markup Language) per confirmar que és tant "ben format" com "vàlid" en el fet que segueix una estructura definida. Un document "ben format" segueix les regles sintàctiques bàsiques d'XML, que són les mateixes per a tots els documents XML. Un document vàlid també respecta les regles dictades per un esquema DTD o XML particular, segons les opcions específiques de l'aplicació per a aquells particulars. A més, hi ha eines esteses disponibles com l'especificació estàndard OASIS CAM que proporcionen validació contextual del contingut i l'estructura que és més flexible que les validacions d'esquemes bàsiques.

Source: Wikipedia
AKA:

XML Checker, XML Validate, xml dtd validator

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.