Share

https://www.online-toolz.com/tools/xpath-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

Tester en línia XPATH

Aquesta eina XPATH Tester us permet executar consultes XPATH contra fragments XML.


Descripció de XPATH Query

El XML
Result


XPath, el XML Path Language, és un llenguatge de consulta per seleccionar nodes d'un document XML. A més, XPath es pot utilitzar per calcular valors (per exemple, cadenes, números o valors booleans) del contingut d'un document XML. XPath va ser definit pel World Wide Web Consortium (W3C).El llenguatge XPath es basa en una representació a l'arbre del document XML, i proporciona la capacitat de navegar al voltant de l'arbre, seleccionant nodes per una varietat de criteris. En l'ús popular (encara que no en la especificació oficial), una expressió XPath sovint es refereix simplement com un XPath.

Source: Wikipedia
AKA:

XML , xpath , tester , evaluator , parser , editor , query , extractor , compiler , checker , w3cAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.