Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex na binární převodník


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex Na Binární

Převede ze šestihranu na binární

Hex vstup

Binární výstup

Binární Na Hex

Converts from Binary to Hex

Binární vstup

Hex výstup


Binární číselný systém, neboli systém čísel base-2, představuje číselné hodnoty pomocí dvou symbolů, 0 a 1. Konkrétněji, obvyklý systém base-2 je poziční notace s radixem 2. Díky jednoduché implementaci v digitálních elektronických obvodech pomocí logických bran je binární systém používán interně všemi moderními počítači.

In mathematics and computer science, hexadecimal (also base 16, or hex) is a positional numeral system with a radix, or base, of 16. It uses sixteen distinct symbols, most often the symbols 0–9 to represent values zero to nine, and A, B, C, D, E, F (or alternatively a–f) to represent values ten to fifteen. For example, the hexadecimal number 2AF3 is equal, in decimal, to (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160) , or 10,995. Each hexadecimal digit represents four binary digits (bits) (also called a "nibble"), and the primary use of hexadecimal notation is as a human-friendly representation of binary coded values in computing and digital electronics. For example, byte values can range from 0 to 255 (decimal) but may be more conveniently represented as two hexadecimal digits in the range 00 through FF. Hexadecimal is also commonly used to represent computer memory addresses.

Source: Wikipedia
AKA:

binární překladač, hex2binary, hex string, base-2, base-16, binární na hex, hex do bin