Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

JavaScript Escape a kódování funkce

JavaScript uniknout

Unikněte a zakódujte řetězec

Vstupní řetězec

Kódovaný řetězec pomocí funkcí JS
escape
encodeURI
encodeURIComponent

Unescape

Unescape / Decode a string

Kódovaný řetězec

Dekódovaný řetězec pomocí funkcí JS
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

Funkce escape () kóduje řetězec. dělá řetězec přenosný, takže jej lze přenášet přes libovolnou síť do libovolného počítače, který podporuje znaky ASCI.Funkce escape () kóduje speciální znaky, s výjimkou: * @ - _ +. /Funkce encodeURI () se používá k kódování URI. Tato funkce kóduje speciální znaky, kromě:,/? : @ & = + $ # (Pro kódování těchto znaků použijte encodeURIComponent (). Funkce EncodeURIComponent () kóduje komponentu URI. Tato funkce kóduje speciální znaky. Kromě toho kóduje následující znaky:,/? : @ & = + $ #

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, encodeURI, unescape online, javascript kódování, javascript dekódování, javascript html kódování