Share

https://www.online-toolz.com/tools/json-minify.php

Facebook Share Twitter Share

Support us on Patreon to build Online Toolz 2.0

More in the following Patreon link: patreon.com/OnlineToolz

Online Toolz 2.0

  • No Ads
  • More improvment
  • AI Tools

Together we could make Online-Toolz the one-stop-shop for online productivity 🚀 🙂

JSON Minify

Minifikace a kompaktní JSON řetězce pro použití v CURL nebo pro jiné účely

AKA:

JSON minify, compact or compress

JSON


JSON Minifikace


JSON (akronym pro JavaScript Object Notation) je lehký otevřený standard založený na textu určený pro výměnu lidsky čitelných dat. Je odvozen z programovacího jazyka JavaScript pro představování jednoduchých datových struktur a asociativních řad, nazývaných objekty. Navzdory svému vztahu k JavaScript, je jazykově nezávislý, s analyzátory dostupnými pro většinu programovacích jazyků.Formát JSON byl původně specifikován Douglasem Crockfordem a je popsán v RFC 4627. Oficiální typ médií pro JSON je aplikace/json. Rozšíření souboru JSON je.json.Formát JSON se často používá pro serializování a přenos strukturovaných dat přes síťové připojení.

Source: Wikipedia