Share

http://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Dekódovat a kódovat


Base64 Dekódovat

Dekódování Base64 na text

Base64 Řetězec

Dekódovaný text

Base64 Encode

Encodes input text to Base64

Vstupní text

Kódovaný text

Base64 je skupina podobných kódovacích schémat, která představují binární data ve formátu ASCII řetězce tím, že je překládají do reprezentace radix-64. Termín Base64 pochází z konkrétního kódování přenosu obsahu MIME. Schémata kódování Base64 se běžně používají, když je potřeba kódovat binární data, která je třeba ukládat a přenášet přes média, která jsou navržena tak, aby se zabývala textovými daty. Tím je zajištěno, že data zůstanou během přepravy neporušená bez změn. Base64 se běžně používá v řadě aplikací, včetně e-mailu přes MIME, a ukládání složitých dat v XML.

Source: Wikipedia
AKA:

kódování, dekódování, šifrování, dešifrování, hash, generátor, převodník, online base64, prostý text, MIME, base 64, radix-64, řetězec