Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Převod textu na binární

Tento nástroj převádí z textu na binární a naopak

Text na binární

Vstupní text

Binární výstup

Binární Na Text

Converts from Binary to Text

Binární vstup

Výstupní text


Binární číselný systém, neboli systém čísel base-2, představuje číselné hodnoty pomocí dvou symbolů, 0 a 1. Konkrétněji, obvyklý systém base-2 je poziční notace s radixem 2. Díky jednoduché implementaci v digitálních elektronických obvodech pomocí logických bran je binární systém používán interně všemi moderními počítači.

Source: Wikipedia
AKA:

binární překladač, text2binary, string, base-2, binární do ascii, binární do angličtiny, překládat binární do textu, slova do binárního