Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Šifrování a dešifrování textu online

Chraňte svůj text šifrováním a dešifrováním jakéhokoli daného textu klíčem, který nikdo nezná

Šifrování

Text k zašifrování

Šifrovaný text


Dešifrování

Šifrovaný text

Dešifrovaný text


V kryptografii je šifrování proces transformace informací (označovaných jako prostý text) pomocí algoritmu (nazývaného šifra), aby byl nečitelný pro kohokoli kromě těch, kteří mají speciální znalosti, obvykle označované jako klíč. Výsledkem procesu jsou šifrované informace (v kryptografii, označované jako ciphertext). V mnoha kontextech slovo šifrování také implicitně odkazuje na reverzní proces, dešifrování (např. „software pro šifrování“ může obvykle také provádět dešifrování), aby byly šifrované informace znovu čitelné (tj. aby byly nezašifrované).

Source: Wikipedia
AKA:

Šifra, šifrování, dešifrování, šifrování, dešifrování, ochrana, citlivé, kódování, dekódování, klíč, zabezpečit, text, ufd2, sůl, hash, AES, rijndael256, blowfish...