Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex til binær konverter


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex til binær

Konverterer fra Hex til Binary

Hex-indgang

Binært output

Binær til Hex

Converts from Binary to Hex

Binær indgang

Hex-udgang


Det binære talesystem, eller base-2-talesystem, repræsenterer numeriske værdier ved hjælp af to symboler, 0 og 1. Mere specifikt, det sædvanlige base-2-system er en positionsnotation med en radix på 2. På grund af sin enkle implementering i digitale elektroniske kredsløb ved hjælp af logiske porte, det binære system bruges internt af alle moderne computere.

In mathematics and computer science, hexadecimal (also base 16, or hex) is a positional numeral system with a radix, or base, of 16. It uses sixteen distinct symbols, most often the symbols 0–9 to represent values zero to nine, and A, B, C, D, E, F (or alternatively a–f) to represent values ten to fifteen. For example, the hexadecimal number 2AF3 is equal, in decimal, to (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160) , or 10,995. Each hexadecimal digit represents four binary digits (bits) (also called a "nibble"), and the primary use of hexadecimal notation is as a human-friendly representation of binary coded values in computing and digital electronics. For example, byte values can range from 0 to 255 (decimal) but may be more conveniently represented as two hexadecimal digits in the range 00 through FF. Hexadecimal is also commonly used to represent computer memory addresses.

Source: Wikipedia
AKA:

binær oversætter, hex2binary, hex streng, base-2, base-16, binær til hex, hex til bin