Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Krypter & dekrypter tekst Online

Beskyt din tekst ved at kryptere og dekryptere en given tekst med en nøgle, som ingen kender

Kryptering

Tekst til kryptering

Krypteret tekst


Dekryptering

Krypteret tekst

Dekrypteret tekst


I kryptografi, kryptering er processen med at transformere information (kaldet almindelig tekst) ved hjælp af en algoritme (kaldet cipher) for at gøre det ulæseligt for nogen undtagen dem, der besidder særlig viden, normalt benævnt en nøgle. Resultatet af processen er krypteret information (i kryptografi, kaldet ciphertext). I mange sammenhænge henviser ordet kryptering også implicit til den omvendte proces, dekryptering (f.eks. „software til kryptering“ kan typisk også udføre dekryptering), for at gøre den krypterede information læsbar igen (dvs. at gøre det ukrypteret).

Source: Wikipedia
AKA:

Cipher, kryptering, dekryptering, kryptere, dekryptere, beskytte, følsomme, kode, afkode, nøgle, sikker, tekst, ufd2, salt, hash, aes, rijndael256, blowfish...