Share

https://www.online-toolz.com/tools/online-notepad.php

Facebook Share Twitter Share

دفترچه یادداشت آنلاین

دفترچه یادداشت آنلاین برای نوشتن متن و یادداشت برداری به راحتی در مرورگر. این ابزار یک جایگزین آنلاین برای برنامه های نرم افزاری مانند Windows Notepad و سایر ویرایشگرهای متن در مایکروسافت ویندوز، مک و لینوکس است. اگر ترجیح می دهید، می توانید به حالت تاریک نیز تغییر دهید


Dark Mode:

AKA:

ویرایشگر متن ساده، دفترچه یادداشت آنلاین، پد یادداشت آنلاین، دفترچه یادداشت، متن آنلاین، دفترچه یادداشت رایگان، توجه داشته باشید آنلاین، ویرایشگر دفترچه یادداشت آنلاین، دفترچه یادداشت وب، ویرایشگر متن ساده، یادداشت های آنلاین، ویرایشگر متن آنلاین، مایکروسافت دفترچه یادداشت آنلاین، توجه داشته باشید آنلاین، توجه داشته باشید، دفترچه یادداشت گوگل آنلاین، وب دفترچه یادداشت، textpad آنلاین