Share

http://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

رمز گشایی و رمز Base64


رمزگشایی بیس۶۴

رمزگشایی Base64 به متن

بیس۶۴ زهی

متن رمزگشایی شده

Base64 Encode

Encodes input text to Base64

متن ورودی

متن کدگذاری شده

Base64 یک گروه از طرح‌های کدگذاری مشابه است که داده‌های باینری را در قالب رشته ASCII با ترجمه آن به یک نمایش radix-64 نشان می‌دهند. اصطلاح Base64 از یک Encodinging انتقال محتوای MIME خاص سرچشمه می‌گیرد. طرح‌های رمزگذاری Base64 معمولاً زمانی استفاده می‌شوند که نیاز به کد کردن داده‌های باینری که نیاز به ذخیره و انتقال بر روی رسانه‌هایی که برای مقابله با داده‌های متنی طراحی شده‌اند وجود دارد. این برای اطمینان از این است که داده ها بدون تغییر در طول حمل و نقل باقی می ماند. Base64 معمولاً در تعدادی از برنامه‌ها از جمله ایمیل از طریق MIME، و ذخیره‌سازی داده‌های پیچیده در اکس‌ام‌ال استفاده می‌شود.

Source: Wikipedia
AKA:

رمز گشایی, رمز گشایی, رمزگشایی, رمزگشایی, هش, ژنراتور, مبدل, آنلاین base64, plain text, MIME, base 64, radix-64, رشته