Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex Binary Converter


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex Binary

Muuntaa Hex Binary

Hex tulo

Binaarinen lähtö

Binary Hex

Converts from Binary to Hex

Binaarinen tulo

Hex Output


Binäärilukujärjestelmä, tai base-2 numerojärjestelmä, edustaa numeerisia arvoja käyttämällä kahta symbolia, 0 ja 1. Tarkemmin, tavallinen base-2-järjestelmä on paikannusmerkintä, jonka radix on 2. Sen suoraviivaisen toteutuksen ansiosta digitaalisissa elektronisissa piireissä, joissa käytetään logiikkaportteja, binaarijärjestelmää käytetään sisäisesti kaikissa nykyaikaisissa tietokoneissa.

In mathematics and computer science, hexadecimal (also base 16, or hex) is a positional numeral system with a radix, or base, of 16. It uses sixteen distinct symbols, most often the symbols 0–9 to represent values zero to nine, and A, B, C, D, E, F (or alternatively a–f) to represent values ten to fifteen. For example, the hexadecimal number 2AF3 is equal, in decimal, to (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160) , or 10,995. Each hexadecimal digit represents four binary digits (bits) (also called a "nibble"), and the primary use of hexadecimal notation is as a human-friendly representation of binary coded values in computing and digital electronics. For example, byte values can range from 0 to 255 (decimal) but may be more conveniently represented as two hexadecimal digits in the range 00 through FF. Hexadecimal is also commonly used to represent computer memory addresses.

Source: Wikipedia
AKA:

binaarinen kääntäjä, hex2binary, hex-merkkijono, base-2, base-16, binaarinen hex, heksa-bin