Share

https://www.online-toolz.com/tools/json-minify.php

Facebook Share Twitter Share

JSON Minifi

Minifi i kompaktirane JSON nize koje će se koristiti u CURL-u ili u druge svrhe

AKA:

JSON minify, compact or compress

JSON


JSON minificiran


JSON (akronim za JavaScript Object Notation izgovoreno /ˈdʒeɪsən/) je lagani otvoren standard zasnovan na tekstu koji je dizajniran za razmjenu podataka koje se mogu čitati od čovjeka. Izvodi se iz programskog jezika JavaScript za predstavljanje jednostavnih struktura podataka i asocijativnih niza, nazvanih objekti. Unatoč svom odnosu s JavaScriptom, on je neovisan o jeziku, s analizatorima dostupnima za većinu programskih jezika.JSON format je izvorno odredio Douglas Crockford, a opisuje se u RFC 4627. Službeni internetski medijski tip za JSON je aplikacija/json.

Source: Wikipedia

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.