Share

https://www.online-toolz.com/tools/sha1-generator.php

Facebook Share Twitter Share

SHA1 generator

Ovaj SHA1 Generator alat generira SHA1 hash iz bilo kojeg datog teksta

Uvodni tekst

Izrada SHA1 stringa


U kriptografiji, SHA-1 je kriptografska hash funkcija koju je osmislila Nacionalna sigurnosna agencija i objavila NIST kao američki savezni standard za obradu informacija. SHA znači Secure Hash Algorithm. Tri SHA algoritma su strukturirana drugačije i razlikuju se kao SHA-0, SHA-1 i SHA-2. SHA-1 je vrlo sličan SHA-0, ali ispravlja pogrešku u originalnoj SHA hash specifikaciji koja je dovela do značajnih slabosti. Algoritam SHA-0 nije usvojen od strane mnogih aplikacija. SHA-2 na drugoj strani značajno se razlikuje od SHA-1 hash funkcije. SHA-1 je najčešće korišten od postojećih SHA hash funkcija, a koristi se u nekoliko široko korištenih sigurnosnih aplikacija i protokola. U 2005, sigurnosne slabosti su identificirane u SHA-1, naime, da matematička slabost može postojati, što ukazuje na to da bi snažan hasher mogao biti poboljšan.

Source: Wikipedia
AKA:

Hash , SHA , Signature , Checksum , generatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.