Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex bináris konverter


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex a bináris

HEX átalakítása binárisra

Hex belépés

Bináris kimenet

Bináris és hex

Converts from Binary to Hex

Bináris bemenetek

Hex kimenet


The binary numeral system, or base-2 number system, represents numeric values using two symbols, 0 and 1. More specifically, the usual base-2 system is a positional notation with a radix of 2. Owing to its straightforward implementation in digital electronic circuitry using logic gates, the binary system is used internally by all modern computers.

A matematikában és a számítástechnika területén a hexadecimális (más néven bázis 16, vagy hex) egy pozícionális számrendszer, amelynek radixje vagy bázisa 16, tizenhat különálló szimbólumot használ, leggyakrabban a 0–9 szimbólumokat, hogy a nulla értékeket kilencre, és az A, B, C, D, E, F (vagy más néven a–f) a tíz-tizenöt értékeket képviseli. Például a hexadecimális szám 2AF3 egyenlő tizedesben (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160), vagy 10,995. Minden hexadecimális számjegy négy bináris számjegyet (bits) képvisel (más néven "nibble"), és a hexadecimális megjegyzés elsődleges használata a számítástechnika és a digitális elektronika bináris kódolt értékeinek emberbarátos képviselete.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, hex2binary, hex string, base-2, base-16, binary to hex,hex to binAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.