Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

JavaScript Escape dan Encoding fungsi

Melarikan diri JavaScript

Melarikan diri dan mengekod rentetan

Rentetan Input

Rentetan dikodkan menggunakan fungsi JS
escape
encodeURI
encodeURIComponent

JavaScript Tidak Melarikan Diri

Unescape / Decode a string

String dikodkan

Rentetan dinyahkod menggunakan fungsi JS
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

Fungsi escape () mengkodekan rentetan. ia membuat rentetan mudah alih, jadi ia boleh dihantar ke mana-mana rangkaian ke mana-mana komputer yang menyokong aksara ASCII.Fungsi escape () mengekod aksara khas, kecuali: * @ - _ +. /The encodeURI () fungsi digunakan untuk mengekod URI. Fungsi ini mengekod aksara khas, kecuali:,/? : @ & = + $ # (Gunakan encodeuriComponent () untuk mengekod aksara ini). Fungsi encodeuriComponent () mengkodekan komponen URI. Fungsi ini mengkodekan aksara khas. Di samping itu, ia mengekod aksara berikut:,/? : @ & = + $ #

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, encodeURI, unescape talian, javascript mengekod, javascript decode, javascript html mengekod