Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Menyahkod & Encode


Gunakan alat ini untuk Base64 Decode dan Encode string teks dalam talian, alat tersebut juga boleh digunakan untuk menyulitkan teks ke dalam format Base64 yang boleh didekripsi kemudian pada halaman yang sama

Base64 Menyahkod

Rentetan Base64

Teks Decoded

Base64 Encode

Teks Input

Teks Base64 yang dikodkan

AKA:

mengekod, menyahkod, menyulitkan, decryptor, hash, penjana, penukar, base64 dalam talian, teks biasa, MIME, asas 64, radix-64, rentetan