Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-unicode-entities-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Decode/Encode Teks Unicode

Mengekode/Melarikan diri Unicode Teks

Contoh: عke %u 0639% u 0631% u 0628% u0649 Nota: Nombor Entiti Unicode berada dalam Hex

Teks Unicode

Entiti Unicode

Decode/Unescape Entiti Unicode

Example: %u0639%u0631%u0628%u0649 to عربى

Note :Unicode Entity numbers are in Hex

Entiti Unicode

Keputusan


Unicode adalah standard industri pengkomputeran untuk pengekodan, perwakilan dan pengendalian teks yang konsisten yang dinyatakan dalam kebanyakan sistem penulisan dunia. Dibangunkan bersama dengan standard Universal Character Set dan diterbitkan dalam bentuk buku sebagai The Unicode Standard, versi terbaru Unicode terdiri daripada repertoar lebih daripada 109,000 aksara yang meliputi 93 skrip, satu set carta kod untuk rujukan visual, metodologi pengekodan dan set standard pengekodan aksara, penghitungan sifat aksara seperti huruf besar dan kecil, satu set data rujukan fail komputer, dan beberapa item yang berkaitan, seperti sifat watak, peraturan untuk normalisasi, penguraian, pengumpulan, rendering, dan susunan paparan dua arah (untuk paparan yang betul teks yang mengandungi kedua-dua skrip kanan ke kiri, seperti bahasa Arab dan Ibrani, dan skrip kiri ke kanan). Sehingga 2011, semakan utama terkini Unicode ialah Unicode 6.0. Konsortium Unicode, organisasi bukan untung yang menyelaraskan pembangunan Unicode, mempunyai matlamat yang bercita-cita tinggi untuk akhirnya menggantikan skim pengekodan watak sedia ada dengan Unicode dan skim Unicode Transformation Format (UTF) standardnya, kerana banyak skim sedia ada terhad dalam saiz dan skop dan tidak serasi dengan persekitaran berbilang bahasa. Kejayaan Unicode dalam menyatukan set watak telah menyebabkan penggunaannya yang meluas dan dominan dalam pengantarabangsaan dan penyetempatan perisian komputer. Piawaian ini telah dilaksanakan dalam banyak teknologi terkini, termasuk XML, bahasa pengaturcaraan Java, Rangka Kerja Microsoft .NET, dan sistem operasi moden. Unicode boleh dilaksanakan oleh pengekodan watak yang berbeza. Pengekodan yang paling biasa digunakan ialah UTF-8 (yang menggunakan satu bait untuk mana-mana aksara ASCII, yang mempunyai nilai kod yang sama dalam pengekodan UTF-8 dan ASCII, dan sehingga empat bait untuk aksara lain), UCS-2 yang kini usang (yang menggunakan dua bait untuk setiap aksara tetapi tidak dapat mengekod setiap aksara dalam semasa Standard Unicode), dan UTF-16 (yang memanjangkan UCS-2 untuk mengendalikan titik kod di luar skop UCS-2).

Source: Wikipedia
AKA:

Kata kunci: Teks, HTML, entiti, penukar, pengekodan, aksara, melarikan diri, penyahkodan, unescape, unicode, utf8, ascii