Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex til Binary Converter


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex til binær

Konverterer fra Hex til Binary

Hex inngang

Binær utgang

Binær til Hex

Converts from Binary to Hex

Binær inngang

Hex Utgang


Det binære tallsystemet, eller base-2-tallsystemet, representerer numeriske verdier ved bruk av to symboler, 0 og 1. Mer spesifikt, det vanlige base-2-systemet er en posisjonsnotasjon med en radix på 2. På grunn av sin enkle implementering i digitale elektroniske kretser ved bruk av logiske porter, binærsystemet brukes internt av alle moderne datamaskiner.

In mathematics and computer science, hexadecimal (also base 16, or hex) is a positional numeral system with a radix, or base, of 16. It uses sixteen distinct symbols, most often the symbols 0–9 to represent values zero to nine, and A, B, C, D, E, F (or alternatively a–f) to represent values ten to fifteen. For example, the hexadecimal number 2AF3 is equal, in decimal, to (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160) , or 10,995. Each hexadecimal digit represents four binary digits (bits) (also called a "nibble"), and the primary use of hexadecimal notation is as a human-friendly representation of binary coded values in computing and digital electronics. For example, byte values can range from 0 to 255 (decimal) but may be more conveniently represented as two hexadecimal digits in the range 00 through FF. Hexadecimal is also commonly used to represent computer memory addresses.

Source: Wikipedia
AKA:

binær oversetter, hex2binary, hex streng, base-2, base-16, binær til hex, hex til bin