Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

JavaScript Escape og koding funksjoner

JavaScript unnslipper

Escape og Encode en streng

Innlegg String

Kodet strenge ved hjelp av JS-funksjoner
escape
encodeURI
encodeURIComponent

Javascript Unescape

Unescape / Decode a string

Kodet String

Dekoding av strenge ved hjelp av JS-funksjoner
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

Escape()-funksjonen koder en streng. den gjør en streng bærbar, slik at den kan overføres over ethvert nettverk til en hvilken som helst datamaskin som støtter ASCII-tegn.Escape()-funksjonen koder spesialtegn, med unntak av: * @ - _ +. / encodeURI()-funksjonen brukes til å kode en URI. Denne funksjonen koder spesialtegn, bortsett fra:, /? : @ & = + $ # (Bruk encodeURIComponent() for å kode disse tegnene). encodeURIComponent()-funksjonen koder en URI-komponent. Denne funksjonen koder spesialtegn.

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, encodeURI, unescape online, javascript encode, javascript decode, javascript html encode

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.