Share

https://www.online-toolz.com/tools/regex-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

RegEx Tester Online, PHP og PERL

Bruk dette verktøyet til å teste RegEx mønstre på TextNote:Denne siden bruker PHP Perl Kompatible Regular Expressions funksjonerReferanse:http://www.pcre.org/pcre.txt


RegEx mønster

Teksten
Result


I databehandling gir et vanlig uttrykk, også referert til som regex eller regexp, et kortfattet og fleksibelt middel for å matche tekststrenger, for eksempel bestemte tegn, ord eller mønstre av tegn. Et vanlig uttrykk er skrevet i et formelt språk som kan tolkes av en vanlig uttrykksprosessor, et program som enten fungerer som en analysergenerator eller undersøker tekst og identifiserer deler som samsvarer med den angitte spesifikasjonen.Regelmessige uttrykk brukes av mange tekstredaktører, verktøy og programmeringsspråk for å søke og manipulere tekst basert på mønstre. Noen av disse språkene, inkludert Perl, Ruby, Awk og Tcl, har fullt integrert regelmessige uttrykk i syntaksen av kjernespråket selv. Andre som C++,.NET, Java og Python i stedet gir tilgang til regelmessige uttrykk bare gjennom biblioteker.

Source: Wikipedia
AKA:

Tester , Editor , Validator , RegExp , Regular Expression , Evaluator , Parser, regular expression tester, regex online, regex checker, regex live, javascript regex test, regex pattern onlineAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.