Share

https://www.online-toolz.com/tools/sha1-generator.php

Facebook Share Twitter Share

SHA1 generator

Dette SHA1-generatorverktøyet genererer SHA1-hash fra hvilken som helst gitt tekst

Innføring av tekst

Generert SHA1 String


I kryptografi er SHA-1 en kryptografisk hashfunksjon designet av National Security Agency og publisert av NIST som en amerikansk Federal Information Processing Standard. SHA står for Secure Hash Algorithm. De tre SHA-algoritmene er strukturert annerledes og skiller seg ut som SHA-0, SHA-1 og SHA-2. SHA-1 er den mest brukte av de eksisterende SHA-hash-funksjonene, men korrigerer en feil i den opprinnelige SHA-hash-spesifikasjonen som førte til betydelige svakheter. SHA-0-algoritmen ble ikke vedtatt av mange applikasjoner. SHA-2 på den andre hånden er vesentlig forskjellig fra SHA-1-hash-funksjonen. SHA-1 er den mest brukte av de eksisterende SHA-hash-funksjonene, og brukes i flere allment brukte sikkerhetsprogrammer og -protokoller. I 2005 ble sikkerhetsfeil identifisert i SHA-1, nemlig at en matematisk svakhet kan eksistere, noe som indikerer at en sterk hash på ønsket funksjon ville bli forbedret.

Source: Wikipedia
AKA:

Hash , SHA , Signature , Checksum , generatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.