Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Decode og Encode

Bruk dette verktøyet til å dekode Base64 til tekst eller kode ascii tegn til base 64 online. base64 dekoder verktøyet kan også brukes til å kryptere tekst til Base64 formatet som kan dekrypteres senere på samme side


Base64 dekode

Base64 String

Dekodet tekst

Base64 Encode

Innføring av tekst

Kodet Base64 tekst

More about Base64

Base64 kodingsordninger brukes ofte når binære data må kodes eller dekodes. Ytterligere lagring og overføring av de resulterende data gjennom medier designet for å håndtere tekstdata vil være nødvendig.

AKA:

bas64 decode, base 64 decode, base64 decoder, base64 data, convert ascii string into base64 binary code translator, binary to text, convert binary, text into binary

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.