Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Dekode & Kode


Bruk dette verktøyet til å Base64 dekode og kode tekststrenger online, slikt verktøy kan også brukes til å kryptere tekst i Base64-formatet som kan dekrypteres senere på samme side

Base64 Dekode

Base64 String

Dekodet tekst

Base64 Encode

Input Tekst

Kodet Base64 Tekst

AKA:

kode, dekode, kryptere, dekryptere, hash, generator, omformer, online base64, ren tekst, MIME, base 64, radix-64, streng