Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Tekst til binær konvertering

Dette verktøyet konverterer fra tekst til binær og omvendt

Tekst til binær

Input Tekst

Binær utgang

Binær til tekst

Converts from Binary to Text

Binær inngang

Output Tekst


Det binære tallsystemet, eller base-2-tallsystemet, representerer numeriske verdier ved bruk av to symboler, 0 og 1. Mer spesifikt, det vanlige base-2-systemet er en posisjonsnotasjon med en radix på 2. På grunn av sin enkle implementering i digitale elektroniske kretser ved bruk av logiske porter, binærsystemet brukes internt av alle moderne datamaskiner.

Source: Wikipedia
AKA:

binær oversetter, text2binary, streng, base-2, binær til ascii, binær til engelsk, oversette binær til tekst, ord til binær