Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Tekst til Binary Conversion

Dette verktøyet konverterer fra tekst til binær og vise-versa

Tekst til binær

Innføring av tekst

Binær utgang

Binær til tekst

Converts from Binary to Text

Binære Input

Utgangstekst


Det binære tallsystemet, eller base-2 tallsystemet, representerer numeriske verdier ved hjelp av to symboler, 0 og 1.Mer spesifikt er det vanlige base-2-systemet en posisjonell notasjon med en radix av 2.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, text2binary, string, base-2, binary to ascii,binary to english, translate binary to text, words to binary











Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.