Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Krypter og dekrypter tekst online

Beskytt teksten din ved å kryptere og dekryptere en gitt tekst med en nøkkel som ingen kjenner

Kryptering

Tekst for å kryptere

Kryptert tekst


Dekryptering

Kryptert tekst

Dekryptert tekst


I kryptografi er kryptering prosessen med å transformere informasjon (referert til som klartekst) ved hjelp av en algoritme (kalt chiffer) for å gjøre den uleselig for alle unntatt de som har spesiell kunnskap, vanligvis referert til som en nøkkel. Resultatet av prosessen er kryptert informasjon (i kryptografi, referert til som krypteringstekst). I mange sammenhenger refererer ordet kryptering også implisitt til omvendt prosess, dekryptering (f.eks. «programvare for kryptering» kan typisk også utføre dekryptering), for å gjøre den krypterte informasjonen lesbar igjen (dvs. for å gjøre den ukryptert).

Source: Wikipedia
AKA:

Cipher, kryptering, dekryptering, kryptere, dekryptere, beskytte, følsom, kode, dekode, nøkkel, sikre, tekst, ufd2, salt, hasj, aes, rijndael256, blowfish...