Share

https://www.online-toolz.com/tools/xml-validator.php

Facebook Share Twitter Share

XML Validator på nettet

XML Validator Online Tool. Validerer XML-fragmenter og tester for velformethet


XML
ValideringsresultatXML-validering er prosessen med å sjekke et dokument skrevet i XML (Extensible Markup Language) for å bekrefte at det er både "velformet" og også "gyldig" i at det følger en definert struktur. Et "velformet" dokument følger de grunnleggende syntaktikkreglene i XML, som er de samme for alle XML-dokumenter. Et gyldig dokument respekterer også reglene diktert av en bestemt DTD eller XML-skjema, i henhold til de applikasjonsspesifikke valgene for de spesifikke.

Source: Wikipedia
AKA:

XML Checker, XML Validate, xml dtd validator

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.